International Labour Organization (ILO)

International Labour Organization (ILO) is opgericht door de Verenigde Naties en zet zich samen met regeringen, werkgevers en werknemers in om de arbeidsomstandigheden over de hele wereld te verbeteren.

Veel keurmerken die de arbeidsomstandigheden van arbeiders willen verbeteren, gebruiken de normen van ILO. Bijvoorbeeld Fair Wear Foundation, SA8000 en BSCI. In Nederland wordt de organisatie ook wel Internationale Arbeidsorganisatie genoemd.

Wie hebben een belangrijke stem?

International Labour Organization brengt regeringen, werkgevers en werknemers bij elkaar om samen overal ter wereld goede arbeidsomstandigheden te creëren. Zowel regeringsvertegenwoordigers als vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers hebben een belangrijke stem binnen de organisatie. Beide kanten worden gehoord en dat maakt de organisatie een sterke eenheid.

Doelen

Kortgezegd kunnen de richtlijnen van ILO samengevat worden in vier strategische doelen:

  1. Het bevorderen van het recht op de werkvloer, bijvoorbeeld door vakbonden.
  2. Het verbeteren van de kans op werk en het behouden van werk.
  3. Het vergroten van de sociale bescherming voor iedereen.
  4. Het versterken van het contact tussen overheid, werkgevers en werknemers.