Privacy & Cookie Beleid FAIR e-GOOD

Privacy Beleid

Versie: 1.0

INTRODUCTIE & DEFINITIES

FAIR e-GOOD BV heeft dit cookie- en privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde afnemers van de Producten van FAIR e-GOOD BV.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de eenmanszaak FAIR e-GOOD, (KvK nummer 69291543), gevestigd op de Stolbergstraat 4, te Haarlem.

Onder Producten van FAIR e-GOOD moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige producten die FAIR e-GOOD aanbiedt op de webshop www.FAIRe-GOOD.com, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde producten van FAIR e-GOOD afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met FAIR e-GOOD.

 

COOKIEBELEID FAIR E-GOOD

Soorten Cookies en Doeleinden:

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. FAIR e-GOOD maakt op haar webshop in het kader van haar Producten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle in dit document vermelde websites en webshops van FAIR e-GOOD. FAIR e-GOOD vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze websites ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt.

In het volgende overzicht wordt aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden bij www.FAIRe-GOOD.com

 1. Functionele Cookies
 2. Analytische Cookies (anoniem)
 3. (Affiliate cookies)
 4. (Tracking cookies)
 5. Social Media cookies

a) Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de Producten van FAIR e-GOOD te aan te bieden en te verkopen. FAIR e-GOOD gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

b) FAIR e-GOOD werkt met statistiekentools en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde producten bekijken etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker en relevanter maken. FAIR e-GOOD gebruikt cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics en Google Tag manager . FAIR e-GOOD anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics. We slaan de IP adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

De gemeten gegevens worden nooit aan derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijzigin g van 4 februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.

c) Affiliate cookies: cookies die bijhouden welke advertentie van adverteerders op welke websites van FAIR e-GOOD leidt tot aankoop van bepaalde producten. Gebruikers hoeven geen toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies. Affiliate cookies worden namelijk uitsluitend gebruikt voor het hiervoor genoemde doel en hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van afnemers van de Producten. Wij gebruiken deze cookies momenteel niet.

d) Tracking cookies: met uw toestemming verzamelen FAIR e-GOOD en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de webshop van FAIR e-GOOD en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers.

FAIR e-GOOD gebruikt momenteel geen tracking cookies. Mocht FAIR e-GOOD die gaan gebruiken, zal dit uitsluitend met toestemming van gebruikers gebeuren.

e) Social Media Cookies: Op de websites van FAIR e-GOOD kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media cookies geplaatst worden door Facebook, Pinterest, en Instagram. Social media cookies zorgen ervoor dat d ebezoekers van de webshop de producten of infomatie van de webshop van FAIR e-GOOD via social media direct kunnen delen met anderen. FAIR e-GOOD heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale media partijen op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Pinterest en Instagram.

 

Cookie Instellingen aanpassen:

Wanneer u 1 van onze websites voor het eerst benadert, krijgt u een popup the zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de webshop van FAIR e-GOOD weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst.

Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari. Voor FAIRe-GOOD is het noodzakelijk om cookies te plaatsen. Als u deze cookies accepteert kunt u verder gaan naar de webshop. Met het accepteren gaat u akkoord dat we gegevens verzamelen voor optimalisatie en – marketingdoelen.

 

Betalingen:

Voor het afhandelen van de betalingen op onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie payments for Woocommerce (Mollie). Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren in het kader van (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

PRIVACYBELEID FAIR E-GOOD

De (persoons)gegevens van Relaties worden door FAIR e-GOOD met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt FAIR e-GOOD zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

De verwerkingsdoeleinden:

FAIR e-GOOD verzamelt en verwerkt gebruikersinformatie, waaronder ook persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 1. het aanbieden van haar Producten
 2. het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
 3. het beheren van de gebruikersaccounts
 4. het verbeteren van haar collectie door bv. relevante gepersonaliseerde artikelen en nieuwsbrieven te tonen aan onze relaties o.b.v. hun voorkeuren en interessegebieden
 5. het uitvoeren van onderzoek/analyses en het samenstellen van managementinformatie ter verbetering van haar services door bv. geaggregeerd te analyseren welke prodctenhet best/minst worden beoordeeld en het meeste/minste worden gebruikt
 6. het per email toesturen of op een website vertonen van een (gepersonaliseerde) aanbieding, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap.

 

Welke gegevens worden verwerkt door FAIR e-GOOD:

De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die FAIR e-GOOD verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

 • Gegevens die door Relaties zijn verstrekt om de producten waar hij of zij heeft gekocht te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen producten te kunnen leveren.
 • Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het bezoek aan onze webshop (webshop, nieuwsbrieven); zoals apparaatgegevens, in het netwerk van FAIR e-GOOD bezochte pagina’s, bekeken producten, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), clicks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookiebeleid”)
 • Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat Relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door Relaties geïnitieerd worden als door FAIR e-GOOD zelf.

Persoonsgegevens uit de verschillende categorieën kunnen door FAIR e-GOOD op een centrale plek worden gecombineerd om (nog beter) invulling te geven aan de doeleinden van de verwerking. Dit geldt specifiek voor doeleinde d, e en f.

 

Opslag & beveiliging van gegevens:

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van FAIR e-GOOD. Deze brondata staat meestal lokaal bij ons inHaarlem of bij de eerder genoemde derde partijen.

 

Inschakeling van derden:

FAIR e-GOOD kan voor het voeren en leveren van producten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. FAIR e-GOOD zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de product voering en evering.

 

Overdracht van onderneming of overdracht van Producten levering:

Indien FAIR e-GOOD overgenomen wordt of indien een derde de Product voering of de levering daarvan van FAIR e-GOOD overneemt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die derde.

 

Leeftijd:

U garandeert FAIR e-GOOD dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u producten bestelt op onze webshopo. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie:

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd en/of als u uw persoonsgegevens wilt laten verbeteren, aanvullen of verwijderen dan hebben we daar per website een pagina voor: https://faire-good.com/data-aanvraag/ 

Hierin kunt u uw e-mail achterlaten en dan krijgt u binnen paar minuten een email toegestuurd waarmee u (mits u zelfde apparaat en browser gebruikt als waarmee u verzoek gedaan hebt) een lijst kan opvragen van waar uw informatie op onze website is opgeslagen. Vervolgens kunt u eventueel een verzoek doen om uw informatie te anonimiseren. Dit verzoek zullen wij zo snel mogelijk dan doorvoeren en als dat is gebeurd ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail.

Ook is het een mogelijkheid om een e-mail sturen aan info@faire-good.com, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal FAIR e-GOOD uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal FAIR e-GOOD op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging data & privacy beleid:

Het kan voorkomen dat het cookie & privacybeleid van FAIR e-GOOD wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom handig dit cookie & privacybeleid en het gerelateerde cookiebeleid van FAIR e-GOOD regelmatig te raadplegen.

Contact:

Voor vragen over dit cookie & privacybeleid kunt u contact opnemen met info@FAIRe-GOOD.com onder vermelding van “privacy” of “cookie”.

FAIR e-GOOD B.V.

Laatst bijgewerkt: 5 Juli 2018

Disclaimer

De inhoud van onze website stellen we met zorg samen. Alle informatie op deze website is voor persoonlijk gebruik. We zullen er alles aan doen om alle informatie te controleren, maar het kan mogelijk zijn dat informatie die wordt gepubliceerd onjuistheden bevat. Wij houden ons het recht om eventuele wijziging met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. FAIR e-GOOD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie.

 

De inhoud van deze website is in eigendom van FAIR e-GOOD of van onze partners waar wij mee samenwerken. Het is niet toegestaan om delen te kopiëren zonder vooraf onze toestemming of toestemming van onze toeleveranciers. FAIR e-GOOD kan links bevatten naar websites van derden. We bieden je graag op deze wijze meer informatie over specifieke onderwerpen. Alleen kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid accepteren voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie verstrekt via deze links.